شرکت سورنا تجهیز بیتا نوین


شرکت سورنا تجهیز بیتا نوین یک شرکت بازرگانی با هدف واردات و صادرات کالا است. از جمله فعالیت‌های این شرکت واردات و صادرات کلیه تجهیزات شبکه، قطعات الکترونیکی، مکانیکی، سیستم‌های کنترلی، رباتیک، تجهیزات آزمایشگاهی، اتوماسیون صنعتی و ... می‌باشد.

تامین قطعات و ارائه خدمات فنی مهندسی


Advanced-Tech1

قطعات الکترونیکی و مخابرات


 • Digital Components
 • RF Components

 • بیشتر
  dreamstimelarge_31287868

  اتوماسیون صنعتی


 • Motion Control
 • Controllers
 • Monitoring
 • Robotics and Mechatronics

 • بیشتر
  Mech-eng-1024×768

  تجهیزات آزمایشگاهی و مکانیکی


 • Hydraulic and Pneumatic
 • CNCs
 • Wind tunnel control and monitoring
 • BGA soldering
 • Simulators
 • Osilloscope

 • بیشتر
  roadshow_inside_large

  ابزار دقیق


 • Stress and Strain
 • Pressure
 • Flow and Level meters
 • Analysers
 • Temprature

 • بیشتر

  Warning: file_put_contents(): Only 28672 of 80378 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only -1 of 2216 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 20480 of 31474 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 53262 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 16384 of 109460 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 40960 of 128683 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only -1 of 58493 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 18905 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 10946 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 16384 of 49873 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 30713 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 40960 of 109523 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 36864 of 64615 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 16325 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 9721 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 20788 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 16384 of 24783 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 4096 of 11916 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 4096 of 8664 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 53248 of 199384 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Warning: file_put_contents(): Only 40960 of 52195 bytes written, possibly out of free disk space in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170

  Fatal error: Uncaught ErrorException: file_put_contents(): write of 796 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php:170 Stack trace: #0 [internal function]: litespeed_exception_handler(8, 'file_put_conten...', '/home/stbtradi/...', 170, Array) #1 /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php(170): file_put_contents('/home/stbtradi/...', '(function(){var...', 2) #2 /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(751): LiteSpeed\File::save('/home/stbtradi/...', '(function(){var...', true) #3 /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(712): LiteSpeed\Optimize->_build_single_hash_url('https://www.goo...', 'js') #4 /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(371): LiteSpeed\Optimize->_src_queue_handler(Array, Array, 'js') #5 /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize in /home/stbtradi/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 170