ابزاردقیقکرنش، کشش و فشارسنج


 • Load Cells
 • Torque Meter
 • Strain Gauge
 • Transmitter
 • Pressure Gauge
 • Pressure Calibrator
 • Differential Pressure


 • جریان سنج و سطح سنج


 • Ultrasonic Flow and level Meter
 • Vortex Flow Meter
 • Pitot Tube
 • Flow Switch
 • Rota Meter
 • Floater Level Meter
 • Vibrate Level Switch
 • Paddle Level Switch
 • DP Level Meter
 • Radar Level Meter


 • دماسنج و آنالایزر


 • Humidity Meter
 • Humidity Transmitter
 • Humidiry Controller
 • COx, O2 and PH Meter
 • Infrared Thermometer
 • Bimetal Thermometer
 • RTD
 • Gas Filled Thermometer
 • Thermocouple
 • Temperature Controller
 • 51
  52
  53
  5
  54
  58
  55
  56
  57