قطعات الکترونیکی و مخابرات

الکترونیک

Active


 • Linear regulator
 • Supply filter
 • DC/DC Converter
 • Switch regulator
 • Sensonor STIM
 • Oscillator
 • EEPROM
 • IC sensor
 • ADC & DAC
 • Buffer
 • DDR RAM
 • DDS
 • CAN
 • FPGA
 • Flash
 • Microprocessor
 • USB
 • SRAM
 • LED
 • Transistor
 • Diode
 • Serial
 • Passive


 • Inductor
 • Crystal
 • Capacitor
 • Transformers
 • Cable
 • Connector
 • Resistor
 • مخابرات

  Passive


 • Mixer
 • Filter
 • Limiter
 • Divider
 • Load
 • Wave guide
 • Adapter
 • Antenna
 • Cable
 • Connector
 • Wave coupler
 • Circulator
 • Divider
 • Phase shifter
 • Active


 • Amplifier
 • Step attenuator
 • INA
 • Pll
 • Switch
 • OXCO
 • TCXO
 • VCO
 • TWT
 • Klystron Amplifier
 • Wide band solid state amplifier
 • خدمات

  PCB Board Assembling


 • PCB assembling of RF boards
 • high voltage and high frequency boards
 • 1-50 layers PCB boards
 • Multilayer, HDI, FPC
 • Quick-turn prototype assembly
 • Turn-key assembly
 • Partial turn-key assembly
 • Consignment assembly
 • RoHS compliant lead-free assembly
 • Non-RoHS assembly
 • Conformal coating
 • Final box-build and packaging
 • 13
  26
  MOUSER ELECTRONICS, INC. LOGO
  1
  16
  cis
  15
  17
  19
  d-link
  30
  22
  14
  dfds
  18
  23
  33
  20
  21